Developer

Developer

DISI. Dôveryhodnosť. Invencia. Spoľahlivosť. Istota kvality.

 

Spoločnosť Development In Slovak Investments s.r.o. (DISI) pôsobí na slovenskom trhu od roku 1994. Počas dlhoročnej činnosti v oblasti stavebníctva a nehnuteľností boli naše kvality preverené najmä náročnosťou práce v tomto sektore.

Vytvorili sme modernú developerskú spoločnosť už v dobe, keď na Slovensku podobné firmy takmer neexistovali. Dnes sa vo vývoji usilujeme byť stále o krok vpredu a v plnení svojich záväzkov voči našim odberateľom aj dodávateľom


Od myšlienky až po polievanie kvietkov

Tvorba developerského projektu je súhrn komplexných činností, ktoré spolu vo finále zaručia očakávaný výsledok.

V stavebníckej brandži je to hlavne prieskumná činnosť pri výbere vhodnej lokality, zabezpečenie právneho vzťahu k pozemkom, zabezpečenie financovania, zabezpečenie vhodných užívateľov objektov, či prenájom alebo predaj nehnuteľnosti konečnému spotrebiteľovi.

 

V čom sme dobrí

Na základe dlhoročných skúseností a mnohých zrealizovaných projektov sme sa vyprofilovali ako odborníci v týchto oblastiach:

 

- Výstavba občianskych a bytových stavieb. V tejto oblasti sme aktívni ako vyšší dodávateľ stavieb, výstavbu teda realizujeme na základe našich dlhoročných skúseností alebo na základe konkrétnych požiadaviek zákazníka. Každý projekt musí najskôr prejsť prísnymi internými kritériami a až keď mu dôverujeme, ponúkneme ho verejnosti alebo investorom.

Poradenská činnosť v oblasti stavebníctva. V záujme investora zabezpečíme výkon činnosti stavebného a / alebo technického dozoru na stavbe.

Developerská činnosť – samostatné stavebné objekty. Ako developer realizujeme administratívne budovy, bytové a polyfunkčné domy či obchodné domy.

- Developerská činnosť – územné celky. Blízke sú nám aj komplexné projekty, obchodné centrá či celé obytné zóny.

Realitná činnosť. Do portfólia našich aktivít patrí aj výstavba a predaj bytov, ako aj kúpa a predaj pozemkov.

 

Nákupné stredisko Pezinok Juh SAHAR

Na pozemkoch vo vlastníctve spoločnosti o rozlohe cca 110.000 m2 nachádzajúcich sa v dotyku cesty druhej triedy II/502 smer Bratislava - Pezinok- Modra sme v období od roku 2001 zabezpečili spracovanie a schválenie územného plánu zóny. Vytvorili sme štyri väčšie pozemky od 10000 m2 do 22000 m2, ktoré boli určené na výstavbu hypermarketov (NZC MÓLO Pezinok, HM TESCO, SM LIDL). Jedenásť menších pozemkov o rozlohe od 2000 m2 do 5700 m2 sme pripravili na výstavbu obchodných a podnikateľských objektov. Aktuálne zrealizované sú objekty ČSPHM OMV, Centrálny sklad STAMET – METABO, Pekáreň BAGETA, administratívna budova spoločnosti SENSOR, 110 bytov v blízkosti obytnej zóny Dubový vŕšok Pezinok, MOGA a DISCO CLUB.

 

Obytná zóna Dubový vŕšok

Pozemky o výmere cca 175.000 m2, ktoré boli od roku 2004 v našom vlastníctve, sme v roku 2005 začali pripravovať na ďalší zaujímavý komplexný projekt. V spolupráci s mestom Pezinok boli schválené zmeny územného plánu mesta v časti Dubový vŕšok. Následne sme získali stavebné povolenie na výstavbu inžinierskych sietí, prípojok k jednotlivým objektom a na stavbu komunikácií. Infraštruktúru sme začali budovať v máji 2006, rodinné domy bolo možné začať stavať ešte v danom roku po získaní stavebného povolenia. V rámci projektu bolo vydané právoplatné územné rozhodnutie na výstavbu 152 rodinných domov (samostatne stojace rodinné domy a radová výstavba) a bytové domy obsahujúce 128 nadštandardných bytov. V súčasnosti sú už všetky stavebné pozemky určené na individuálnu výstavbu predané súkromným investorom a skolaudovaných je aj cca 120 rodinných domov.

 

Prečo DISI?

Developer musí predstavovať pevný stavebný kameň, nie kameň úrazu. Ak sa chcete o našich projektoch dozvedieť viac alebo s nami chcete spolupracovať, neváhajte nás kontaktovať