Financovanie

Financovanie

Financie na vysnívané nové bývanie

Aktuálny stav projektu

V súčasnosti sú skolaudované už všetky inžinierske siete a komunikácie. Tu je ich presný prehľad:

- rozvody pitnej vody

- splašková kanalizácia

- rozvody elektriky

-  rozvody slaboprúdu (koaxiálne káble pre službu UPC Broadband Slovakia, a to obraz, hlas a dátové prenosy – Chello)

-  rozvody stredotlakového plynu

-  verejné osvetlenie

Podmienky na predaj posledných pozemkov sú upravené oproti pôvodnej ponuke.

Financovanie pozemkov

Pozemky môžete financovať z vlastných zdrojov alebo kombinovanou formou – z vlastných a z cudzích zdrojov. Prednosť majú záujemcovia, ktorí financujú pozemky z vlastných zdrojov. Platba za pozemok sa v 100% výške účtuje pred návrhom na vklad do katastra nehnuteľností. Všetky pozemky v projekte Dubový vŕšok sú už predané, zostáva už iba niekoľko pozemkov vo výmere 301 m2, ktoré sú predávané iba spolu s rodinnými domami v radovej zástavbe.


Financovanie rodinných domov a bytov

Celková ponuka lokality Dubový Vŕšok zahŕňa 21 domov v radovej zástavbe, z toho 6 domov za uvádzacie ceny. Okrem toho si môžete vybrať aj zo 128 bytov v ôsmich bytových domoch. 

Aktuálne sú na predaj:

-  byty (viac v sekcii Byty na predaj)

-  byty Vinice (viac v sekcii Byty Vinice na predaj)

Ceny bytov a domov sú pravidelne upravované podľa aktuálnych podmienok na trhu a pri každom stavebnom objekte zvlášť. Nové ceny domov uvádzame na stránke ihneď po uzavretí kontraktov s našimi dodávateľmi.

Domy môžete financovať aj z vlastných zdrojov, v takom prípade je možné vzhľadom na termín a spôsob platenia rokovať o cene bytu, prípadne domu. Nezabúdajte, aj v tomto prípade platí, že rýchlejší vyhráva. Ak uprednostňujete financovanie v kombinácii vlastné zdroje + cudzie zdroje, môžete využiť zvýhodnené hypotekárne úvery v bankách Tatra banka, a.s. Bratislava alebo VÚB banka, a.s. Bratislava, s ktorými máme v rámci našich projektov dobré skúsenosti.

Konkrétne podmienky financovania a splátkový kalendár vám bližšie ozrejmíme na osobnom stretnutí.

Zmluvu o budúcej kúpnej zmluve obe strany podpisujú až po zaplatení rezervačného poplatku vo výške 2000 Eur. Rezervačný poplatok vám následne v plnej výške započítame do kúpnej ceny nehnuteľnosti. Ide o nevratnú čiastku, ktorá pokrýva právny servis súvisiaci so spracovaním potrebnej dokumentácie (zmluva o budúcej zmluve, kúpna zmluva, návrh na vklad). Ak je na získanie hypotekárneho úveru potrebné založiť kupovanú nehnuteľnosť, všetky poplatky spojené s týmto procesom znáša kupujúci.

 

Chcete bývať v novom? Zaujíma vás cena konkrétneho bytu či domu? Potrebujete poradiť s financovaním? Obráťte sa na nás, radi poradíme a zodpovieme všetky vaše otázky.