Vybavenosť

Maximálny komfort v rámci jedného mesta

Vybavenosť v okruhu 500 m od obytnej zóny

Základná škola, škôlka, obchodná zóna (MÓLO, TESCO, LIDL, a iné), obchodná akadémia, stredné odborné učilište, plaváreň, tenisová hala, tenisové kurty, futbalový štadión, JUDO hala, basketbalová hala, volejbalová hala, priame napojenie na výpadovku Bratislava.

Školstvo a vzdelávanie

Územie mesta Pezinok je domovom pre niekoľko vzdelávacích inštitúcií a voľnočasových zariadení. Pre bližšiu predstavu sme pre vás pripravili ich zoznam:

-  7 materských škôl

-  4 základné školy

-  1 základná škola s materskou školou

-  1 základná umelecká škola (ZUŠ Eugena Suchoňa)

-  1 špeciálna základná škola (pre žiakov s mentálnym postihnutím)

-  1 centrum voľného času (celoročná prevádzka, aj počas prázdnin)

-  1 osemročné gymnázium zamerané na cudzie jazyky

-  1 obchodná akadémia

-  2 stredné odborné učilištia

-  všetkých školách v meste pôsobia rady školy, v ktorých má mesto svojich zástupcov. Zriadená bola aj špeciálna Mestská školská rada, ktorá presadzuje verejné záujmy ako aj záujmy rodičov a pedagógov v oblasti výchovy a vzdelávania. Aj vďaka týmto orgánom je zabezpečovaná neustála kontrola kvality vzdelávania v regióne.

Kultúra

Pezinok je jedno z mála slovenských miest, ktoré si dlhodobo ctí svoje bohaté tradície a udržiava čulý kultúrny život. Ten sa rozvíja vďaka mnohým kultúrnym inštitúciám, podujatiam a aj miestnym médiám. Tu je ich stručný prehľad:

Kultúrne inštitúcie

-  Kultúrne centrum

-  Mestské a Malokarpatské múzeum

-  Galéria insitného umenia

-  Galéria Štefana Prokopa

-  Malokarpatská knižnica 

Miestne a medzinárodné kultúrne podujatia

-  Etnofestival (prehliadka etnických hudieb, každoročne vo februári)

-  Medzinárodný festival chrámových zborov Ad Una Corda (každý párny rok v máji)

-  Medzinárodný divadelný festival Cibulák (každoročne v posledný júnový víkend)

-  Festival dychových hudieb Dychovky v preši (každoročne v auguste)

-  Permoník (medzinárodná výstava a burza minerálov, fosílií a drahých kameňov spojená s pouličným ryžovaním zlata; každý rok v auguste)

-  Pezinský strapec (medzinárodná súťaž v tanečnom športe, každoročne v októbri)

-  pravidelné oberačkové slávnosti Vinobranie 

Miestne médiá

-  mestom vydávaný mesačník Pezinok (vychádza od roku 1967, momentálne v 16-stranovom rozsahu a v náklade 10 000 kusov, ktoré sú distribuované do domácností v Pezinku)

-  mestská televízia TV PEZINOK s. r. o.

-  mesačník Pezinský podnikateľ

-  spravodajsko-reklamný týždenník Pezinsko

-  osvetový dvojmesačník Vidiečan

-  školské a študentské časopisy, ktoré vychádzajú v miestnych základných a stredných školách

Šport

Mesto Pezinok ponúka svojim obyvateľom aj pestré športové vyžitie. Ako a kde si zašportovať? Prezrite si bohatý zoznam miestnym športovísk a areálov aj s kontaktmi:

Štadióny a haly

 Kúpaliská

 Plaváreň

 Fitnes

 Telocvične

 Jazdecký areál

 Lyžovanie

Doprava

Bývanie v Pezinku je výhodné aj vďaka jeho výbornému napojeniu na okolie. Prezrite si zoznam tratí a miestnych komunikácií:

-  železničná trať Bratislava – Žilina – Košice

-  štátna cesta Bratislava – Trnava

-  štátna cesta Senec – Malacky

-  veľmi dobré autobusové a vlakové spojenie s hlavným mestom Bratislava

-  sieť miestnych komunikácií v celkovej dĺžke 50 995 m (k 12. 1. 2006)

-  sieť chodníkov v dĺžke 52 050 m (k 12. 1. 2006)

Všetko ako na dlani? Zabezpečte si aj vy bývanie v tejto lokalite. Viac informácií vám poskytnú sekcie  BytyByty Vinice a Financovanie